Pravidla a podmínky používání - Jak na dotace z ESI fondů

Používáním 'Jak na dotace z ESI fondů' stránky hostované na Zenler.com, souhlasíte, že jste vázáni dodržováním těchto Pravidel a podmínek používání,všech relevantních zákonů a nařízení a souhlasíte, že jste zodpovědný/á za dodržování všech relevantních místních zákonů.Jestliže nesouhlasíte s některou z těchto podmínek, nesmíte tuto stránku používat a přistupovat na ni.Materiály, které tento web obsahuje jsou chráněny odpovídajícími autorskými právy a zákony na ochranu obchodních značek.

Podmínky

Povolení k používání materiálů na této stránce Společnosti je uděleno pouze pro pro osobní nekomerční časově omezené prohlížení. Pod touto licencí nemůžete:
  • a) modifikovat nebo kopírovat materiály.
  • b) používat materiály pro jakékoliv komerční využití nebo veřejné vystavování (komerční nebo nekomerční).
  • c) pokoušet se dekompilovat nebo zpětně analyzovat jakýkoliv software na stránce Společnosti.
  • d) odstranit copyright nebo jakékoliv jiné identifikační označení z materiálů.
  • e) předat materiály jiné osobě nebo "zrcadlit" materiály na jiném serveru.

Tato licence bude automaticky ukončena, pokud porušíte některé z těchto ustanovení a může být také ukončena kdykoliv ze strany Společnosti.

Zásady pro vracení peněz

Všechny kurzy na Zenler, která využívá Zenler své platební bránu podléhají 30 dní na vrácení peněz politiky. To znamená, že studenti mohou požádat o plnou náhradu do 30 dnů od nákupu, pokud nejsou spokojeni s obsahu kurzu. V současné době zpracovat vrácení peněz budete potřebovat na email support@zenler.com s detaily a zrušení / vrácení peněz bude zpracován.
Poznámka: Upozorňujeme, tato politika je použitelná pouze v případě, instruktoři použití Zenler své platební bránu.

Zřeknutí se odpovědnosti

Materiály na stránkách Společnosti jsou poskytovány tak jak jsou.Společnost neposkytuje žádné záruky, přímo vyjádřené nebo odvozené, a proto se zříká jakýchkoliv odpovědností a záruk,včetně veškerých omezení, odvozených záruk nebo podmínek prodejnosti,odpovídání obsahu určitému záměru nebo neporušení intelektuálního vlastnictví nebo jiného porušení práv.Dále Společnost nezaručuje ani nijak negarantuje správnost a očekávané výsledky,nebo spolehlivost používaných materiálů na této webové stránce nebo jinak připojených materiálů nebo na jakýchkoliv stránek propojených s touto stránkou.

Omezení

V žádném případě není Společnost nebo její dodavatelé odpovědná za jakékoliv škody (včetně, bez jakýchkoliv omezení, škody způsobené ztrátou dat nebo zisku nebo v důsledku přerušení podnikání),vyplývající z nemožnosti používat materiály na stránkách Společnosti,i v případě, že Společnost nebo pověřený zástupce Společnosti byl informován ústně nebo písemně o možnosti takovéto škody.Protože některé jurisdikce nedovolují omezení výslovných záruk nebo omezení vyplývající odpovědnosti nebonáhodných škod, tato omezení se na Vás nevstahují.

Revize a tiskové chyby

Materiály, které se objevují na stránkách Společnosti mohou obsahovat technické, typografické nebo fotografické chyby.Společnost nezaručuje, že jakýkoliv z materiálů na této stránce je správný, kompletní nebo aktuální.Společnost může dělat změny v materiálech na tomto webu kdykoliv bez jakéhokoliv upozornění.Společnost ovšem nečiní žádný závazek, že bude tyto materiály aktualizovat.

Odkazy

Společnost nekontrolovala všechny stránky uvedené na tomto webu a nenese odpovědnost za obsah kterékoliv z těchto propojených stránek. Uvedení linku neznamená souhlas Společnosti s takovou stránkou. Používání těchto odkazů je na vaše vlastní nebezpečí.

Podmínky změn pravidel používání

Společnost může revidovat tyto podmínky kdykoliv bez předchozího upozornění.Používáním tohoto webu souhlasíte s aktuálním zněním pravidel a podmínek použití.

Rozhodné právo

Jakýkoliv požadavek vztahující se k webové stránce Společnosti se bude řídit zákonem státu New Your bez ohledu na jakékoliv konflikty s právními usneseními.

Jako instruktor, kterou zastupujete, plná moc, a smlouvy, které: Ne Vložil Obsah musí porušit nebo zneužití práva duševního vlastnictví třetí party.But, pokud instruktor používat HEVC komprese, je to instruktor její povinností platit licenční poplatky MPEG-LA , majitel HEVC patentů podle potřeby.

Zásady ochrany osobních údajů

Read more on Privacy Policy here.

Cookie Policy

Read more on Cookie Policy here.

Copyright @ Jak na dotace z ESI fondů. Všechna práva vyhrazena

Jak na dotace z ESI fondů - Využívá platformu Zenler